หน้าหลัก          บริการของเรา             ติดต่อเรา              English                                             

                   
                             
                                                                                                                                                                                       
       สำนักงานกฎหมายพรทศพล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2542 ที่กรุงเทพมหานคร  โดยความร่วมมือของ ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ  สุขจิตต์  และเพื่อนร่วมรุ่น  จากนั้นได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ 11/78 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์  ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบัน   เราได้จัดตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังประสบปัญหา ทางสำนักงานมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย มีทนายความที่มากด้วยประสบการณ์ และนักกฎหมายมืออาชีพในด้านต่างๆ  ไว้บริการสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ  รับดำเนินคดี  ว่าต่าง  แก้ต่าง  รับเป็นทนายที่ปรึกษาให้กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท   รวมถึงดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล 
 
 
 ประวัติผู้บริหาร
                                                                          
                                       ว่าที่ร้อยตรีธนศรต์  สุขจิตต์                  

ทนายความ / ATTORNEY - AT - LAW 

  ปรึกษากฎหมายสายด่วน

โทร. 081-9116049, Line ID : lertlawyer

                กดแสดงประวัติทั้งหมด 

                

 
  ประวัติการศึกษา (โดยย่อ)
  •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  •  เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 51   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
  •  นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วุฒิบัตรผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมทนายความ : แง่คิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา   สภาทนายความ & American Bar Association-Rule of Law Initiative
  • วุฒิบัตรหลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 5 สภาทนายความ
  ประวัติการทำงาน (โดยย่อ)
  • รองประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี
  • หัวหน้าสำนักงานกฎหมายพรทศพล
  • กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ   สภาทนายความ
  • ที่ปรึกษากฎหมายประจำ บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด
      ข่าวเด่นประเด็นร้อน 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

  
 

                 บริการของเรา   

 

!!ด่วน!!

รับสมัครเสมียนทนาย

-มีประสบการณ์

-พื้นที่นนทบุรี

โทร.081-9116049

Line: lertlawyer


                กฎหมายน่ารู้   

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 การติดอากรแสตมป์
 Notary Public คืออะไร
 เมื่อได้รับหมายศาล
 Copyright คืออะไร
 ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนรับรองบุตร


         Link ที่เกี่ยวข้อง   


 

     

 

Copyright (c) 2006 Paultotsapon. All rights reserved. Do not duplicate in any form.

Paultotsapon Law Office 11/78 Moo 1  Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred , Nonthaburi, THAILAND 11120

Tel. 081-911-6049  Email : Paultotsapon@hotmail.com

 

Visitors :