หน้าหลัก          บริการของเรา             ติดต่อเรา              English                                             

                                   

                                                                                                                                                                             
 
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 •  เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 51   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 •  นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิบัตรผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมทนายความ : แง่คิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา   สภาทนายความ & American Bar Association-Rule of Law Initiative
 •  วุฒิบัตรการอบรมเป็นกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความ
 •  วุฒิบัตรหลักสูตร ผู้ชำนาญการกฎหมายปกครองท้องถิ่น   สภาทนายความ          
 •  วุฒิบัตรหลักสูตร ทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 5 สภาทนายความ
 •  วุฒิบัตรหลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 5 สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
2546 - ปัจจุบัน   
 • ทนายความขอแรง / ทนายความอาสาประจำศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลแขวงนนทบุรี
 • ที่ปรึกษากฎหมายขอแรงประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • ทนายความ โครงการทนายความอาสาให้คำปรึกษาและเข้าฟังการสอบปากคำผู้ต้องหา  ในคดีอาญา (เด็ก)   สำนักงานสิทธิมนุษยชน   สภาทนายความ
2551 - ปัจจุบัน
 • อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
 • ที่ปรึกษากฎหมาย ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพนนทบุรี
 • กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ   สภาทนายความ
2552 - 2554
 •  กรรมการ / นายทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เจ้าพระยา 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่      จังหวัดนนทบุรี
2553 - 2556
 • กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ
 • กรรมการสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ
 • กรรมการ / นายทะเบียนสภาทนายความ ภาค 1
 กิจกรรมทางสังคม
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้ด้านกฎหมายให้กับสถานศึกษา โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา (ในการบริหารของสภาทนายความ) 
 •  ตอบปัญหากฎหมายทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Super Cheng  รายการ ครบเครื่องเรื่องกฎหมาย
 • ตอบปัญหากฎหมายทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  MVTV_h+  รายการ ทนายมหาชน
 • รองประธานกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2550
 •  กรรมการเนติบัณฑิต รุ่นที่ 51  เนติบัณฑิตยสภา
ด้านกีฬา
 •  นักกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬากอล์ฟ สภาทนายความ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม  
 • นักกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬากอล์ฟ สภาทนายความ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ณ สนามกอล์ฟภาณุรังสี จังหวัดราชบุรี ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม  
 •  ผู้เล่นและผู้จัดการทีมฟุตซอล ทีมสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี การแข่งขันกีฬาในงานวันรพี  7 สิงหาคม 2551 จังหวัดนนทบุรี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  (ถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย    เย็นประเสริฐ)  
 •  ผู้เล่นและผู้จัดการทีมฟุตซอล ทีมสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี การแข่งขันกีฬาในงานวันรพี  7  สิงหาคม 2550 จังหวัดนนทบุรี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ (ถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ)  
 • นักกีฬาฟุตบอล ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (บัณฑิตศึกษานนทรีเกมส์ 2000) ครั้งที่ 8 วันที่ 15 – 16 มกราคม 2543       

                                                        


             

  
 

                 บริการของเรา   

 

!!ด่วน!!

รับสมัครเสมียนทนาย

-มีประสบการณ์

-พื้นที่นนทบุรี

โทร.081-9116049

Line: lertlawyer


                กฎหมายน่ารู้   

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 การติดอากรแสตมป์
 Notary Public คืออะไร
 เมื่อได้รับหมายศาล
 Copyright คืออะไร
 ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนรับรองบุตร


         Link ที่เกี่ยวข้อง   


 

     

 

Copyright (c) 2006 Paultotsapon. All rights reserved. Do not duplicate in any form.

Paultotsapon Law Office 11/78 Moo 1  Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred , Nonthaburi, THAILAND 11120

Tel. 081-911-6049  Email : Paultotsapon@hotmail.com

 

Visitors :