หน้าหลัก          บริการของเรา             ติดต่อเรา              English                                             

   บริการจดทะเบียนธุรกิจ
  • จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล  ร้านค้าต่าง ๆ
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขอำนาจกรรมการ   แก้ไขวัตถุประสงค์   เพิ่มสาขา ย้ายสำนักงานที่ตั้ง เพิ่มทุน ลดทุน
  • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
  • จดทะเบียนระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล, คณะบุคคล
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • จดทะเบียนลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร
  • จดทะเบียนสมาคม / มูลนิธิ
  • จดทะเบียนโรงงาน

             

  
 

                 บริการของเรา   

 

!!ด่วน!!

รับสมัครเสมียนทนาย

-มีประสบการณ์

-พื้นที่นนทบุรี

โทร.081-9116049

Line: lertlawyer


                กฎหมายน่ารู้   

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 การติดอากรแสตมป์
 Notary Public คืออะไร
 เมื่อได้รับหมายศาล
 Copyright คืออะไร
 ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนรับรองบุตร


         Link ที่เกี่ยวข้อง   


 

     

 

Copyright (c) 2006 Paultotsapon. All rights reserved. Do not duplicate in any form.

Paultotsapon Law Office 11/78 Moo 1  Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred , Nonthaburi, THAILAND 11120

Tel. 081-911-6049  Email : Paultotsapon@hotmail.com

 

Visitors :