หน้าหลัก          บริการของเรา             ติดต่อเรา              English                                             

 
 
คดีแพ่ง  หมายถึง คดีที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง  เช่น 
 •  คดีบัตรเครดิต
 •  ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 •  คดีเช่าซื้อ  คดีขับไล่  รื้อถอน  
 •  คดีละเมิด  เรียกค่าเสียหาย
 •  คดีซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  ให้ 
 •  คดีจำนำ  จำนอง  ค้ำประกัน 
 •  คดีเช็ค  ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 •  คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์   บ้านและที่ดิน
 •  ฯลฯ 
คดีอาญา  หมายถึง คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายอื่นใดที่มีโทษทางอาญา  เช่น
 •  คดีบุกรุก  
 •  คดีทำร้ายร่างกาย
 •  คดีปลอมแปลงเอกสาร
 •  คดีฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์
 •  คดีเลียนแบบ  หรือปลอมเครื่องหมายการค้า
 •  คดีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 •  ฯลฯ
 

             

  
 

                 บริการของเรา   

 

!!ด่วน!!

รับสมัครเสมียนทนาย

-มีประสบการณ์

-พื้นที่นนทบุรี

โทร.081-9116049

Line: lertlawyer


                กฎหมายน่ารู้   

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 การติดอากรแสตมป์
 Notary Public คืออะไร
 เมื่อได้รับหมายศาล
 Copyright คืออะไร
 ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนรับรองบุตร


         Link ที่เกี่ยวข้อง   


 

     

 

Copyright (c) 2006 Paultotsapon. All rights reserved. Do not duplicate in any form.

Paultotsapon Law Office 11/78 Moo 1  Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred , Nonthaburi, THAILAND 11120

Tel. 081-911-6049  Email : Paultotsapon@hotmail.com

 

Visitors :